به گزارش افکارنیوز

به نقل از مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه افزود: جابجایی اعضای این گروهک تروریستی از پادگان اشرف به مکان دیگر به هیچ وجه بهانه قابل قبولی برای جامعه بین المللی نیست تا ماهیت تروریستی این گروهک نادیده گرفته شود.

مهانپرست تصریح کرد: دولت آمریکا در صورت انجام این اقدام باید پاسخگوی خون هزاران شهروند ایرانی و عراقی ترور شده توسط اعضای این گروهک فرقه گرا باشد.

وی افزود : چنانچه آمریکا این گروهک با سابقه طولانی اقدامات تروریستی را از فهرست خود خارج نماید، این اقدام بمنزله نقض تعهدات بین المللی آن کشور و تضعیف تلاشهای جهانی در مبارزه با تروریسم خواهد بود و محکومیت افکار عمومی و آزادیخواهان جهان را بدنبال خواهد داشت.