به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، رییس جمهور اسلامی کشورمان ساعت شش عصر امروز به وقت تهران و ساعت ده صبح به وقت محلی در صحن علنی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهدکرد.

احمدی‌نژاد هفتمین سخنران روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و در آخرین سال حضور خود به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران به مهمترین مسائل بین المللی اشاره خواهد کرد.

رئیسجمهور قرار بود تا پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصاحبه در فرودگاه جان اف کندینیویورک را به مقصد تهران ترک کند که با توجه به حجم برنامههای فشرده رییس جمهور زمان سفر یک روز تمدید شده است.