به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس طی تذکر شفاهی اظهار داشت: تذکر بنده به آقای رئیس جمهور در مورد پروژه‌های مهر ماندگار است که متاسفانه در شهرستان اسد آباد هیچ کدام از پروژه‌‌ها با نام مهر ماندگار ثبت نشده است و این در صورتی است که اگر ما بخواهیم عدالت را اجرا کنیم این است که حداقل به یکی از پروژه‌های این شهرستان مهر ماندگار اختصاص پیدا می‌کرد.

وی در ادامه در تذکری به رئیس کل بانک مرکزی گفت: بعد از مسائل و جلسات مشترک بین مجلس و دولت قیمت ارز دیروز مجددا در یک شرایط نامناسب به سر برد که نیاز است بانک مرکزی به صورت جدی وارد موضوع شود.

نعمتی در ادامه طی تذکری به نامجو وزیر نیرو از وضعیت سد نعمت آباد انتقاد کرد و گفت: بیش از ۱۲ سال است که این سد هنوز از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده و زیر ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

نماینده مردم اسد آباد در پایان اظهار داشت: در مورد تعاونی مسکن شهرستان اسد آباد که بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم گرفتار این موضوع هستند به وزیر آموزش و پرورش و وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی تذکر میدهم چرا که در این تعاونی یک قطعه زمین ۵ بار به ۵ نفر واگذار شده است.