سرویس سیاسی افکار نیوز - با انتشار كاريكاتور توهين آميز روزنامه شرق به رزمندگان دفاع مقدس موجي از اعتراض از سوي نمايندگان مجلس ؛ وزارت ارشاد و فعالان عرصه فرهنگي به راه افتاد .
اما در این بین تناقضاتی که از سوی مسئولین روزنامه شرق در مورد موضوع این کاریکاتور مطرح می شود نشان دهنده ترس و چندگانه گی در انتخاب موضوع برای کاریکاتور می باشد.


موضوع کاریکاتور من جهل در روز روشن بود!

به گزارش خبرنگار افکار نیوز، هادی حیدری طراح کاریکاتور توهین امیز در گفت و گو با ایلنا گفت: منظور من از کشیدن این کاریکاتور به هیچ وجه پیامی نبوده که دیگران برداشت کرده اند.
کاریکاتوریست روزنامه شرق در خصوص پیام کاریکاتور خود که منجر به اعتراض نمایندگان مجلس شده است افزود: منظور من از کشیدن این کاریکاتور به هیچ وجه پیامی نبوده که نمایندگان مجلس برداشت کرده اند. من می خواستم جهل را از طریق کشیدن افرادی که در روز روشن چشم بند به صورت خود می گذارند نشان دهم. البته حیدری مشخص نکرد که منظور از این کاریکاتور جهل چه کسانی در روز روشن است!!

مدیرمسئول شرق: پیام کاریکاتور شرق جهل جهانی در توهین به پیامبر بود!

مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق در گفت وگو با فاطر نیوز مدیرمسئول روزنامه شرق، هدف کاریکاتور حاشیه ساز این روزنامه را نشان دادن جهل جهانی در توهین به پیامبر عنوان کرد و گفت: اینها غربی ها هست که چشم همدیگر را می بندند.

دبیر سرویس سیاسی شرق: منظور بازداشت مهدی هاشمی می باشد!

دبیر سرویس سیاسی روزنامه شرق در گفت و گو با فاطرنیوز: ‌یکی از گردانندگان روزنامه شرق ‌ارتباط کاریکاتور روز گذشته این روزنامه با «اهانت به ‌رزمندگان دفاع مقدس» را رد کرد.
شهاب طباطبایی یکی از گردانندگان روزنامه شرق هرگونه ارتباط کاریکاتور روز گذشته این روزنامه با «اهانت به ‌رزمندگان دفاع مقدس» را رد کرد و افزود: موضوع کاریکاتور روزنامه شرق «بازداشت مهدی هاشمی‌رفسنجانی» می باشد

به گزارش افكار نيوز تناقض در سخنان دست اندر كاران روزنامه شرق نشان دهنده نوعي اضطراب در انتخاب موضوع كاريكتاور توسط انان مي باشد