به گزارش افکارنیوز،کاریکاتوریست روزنامه شرق در گفتگو با ایلنا، در خصوص پیام کاریکاتور خود که منجر به اعتراض نمایندگان مجلس شده است افزود: منظور من از کشیدن این کاریکاتور به هیچ وجه پیامی نبوده که نمایندگان مجلس برداشت کرده اند. من می خواستم جهل را از طریق کشیدن افرادی که در روز روشن چشم بند به صورت خود می گذارند نشان دهم.

حیدری ضمن اشاره به شاخصه های خاصی که باید نشان دهنده یک رزمنده در تصویر باشد، تصریح کرد: کاریکاتور من هیچکدام از شاخصه های رزمندگان دوران جنگ را ندارد. رزمنده یونیفرم و لباس خاصی دارد و باید در لوکیشن خاصی قرار بگیرد.

هادی حیدری در پاسخ به افرادی که به انتشار این کاریکاتور اعتراض کرده اند خاطرنشان کرد: این افراد کسانی هستند که بدون انتشار تصویر علیه آن فضاسازی می کنند و می خواهند احساسات مردم را نسبت به رزمندگانی که جایگاهشان بالای سر من است تحریک کنند واین کار جنبه غیر اخلاقی دارد.