به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، یک منبع آگاه درباره رسیدگی به پرونده روزنامه شرق در دادسرای فرهنگ و رسانه اظهار داشت: با احضار مدیرمسئول روزنامه شرق به دادسرای فرهنگ و رسانه، این پرونده در شعبه ۹ بازپرسی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در نهایت با صدور قرار بازداشت، مهدی رحمانیان به زندان اوین منتقل شد.