افكار نيوز - محمدرضا ميرتاج الديني در گفتگو با مهر، درخصوص مذاکرات دولت با هيئت رئيسه مجلس درخصوص ابلاغ قوانين مصوب مجلس از سوي رئيس مجلس گفت: در صحبتي که با آقاي ابوترابي نايب رئيس مجلس داشتيم قرار شد هيئت رئيسه مجلس قبل از ابلاغ قوانين توسط رئيس مجلس ارتباطي با دولت بگيرند شايد اين مصوبات در دولت در مرحله اي باشد که نيازي به ابلاغ از سوي رئيس مجلس نباشد.
وی ادامه داد: سعی ما این است که روند گذشته در ابلاغ مصوبات حفظ شود. بنابراین دولت بنای ابلاغ قوانین را دارد.
معاون حقوقی پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در قوانین اخیری هم توسط رئیس مجلس ابلاغ شد دولت بنای ابلاغ آنها را داشت از همین رو از هیئت رئیسه مجلس خواستیم اگر قرار شد قانونی را رئیس مجلس خود ابلاغ کند پیش از آن با دولت ارتباط داشته و جویا شوند که کار در چه مرحله ای است.
میرتاج الدینی در پاسخ به این سئوال که چرا قوانین طبق مهلت ۵ روزه ابلاغ نمی شوند که رئیس مجلس خود راسا اقدام نکند، گفت: این زمان کافی نیست و تا کنون هم میانگین زمان ابلاغ قوانین دو هفته تا یک ماه بوده است. اگر رئیس مجلس وقتی می خواهد قانونی را ابلاغ کند با ما ارتباط داشته باشد و مطلع باشد آن قانون در دولت در چه مرحله ای است مطمئنا مشکلی نخواهیم داشت.
وی گفت: تلاش ما در دولت این است که قوانین را در اولین فرصت ابلاغ کنیم.
میرتاج الدینی درخصوص مصوبات دولت و ارسال به رئیس مجلس نیز گفت: در هفته های اخیر از ۳۹ مورد مصوبه دولت ۲۹ مورد را ارسال کرده ایم اگر از گذشته موردی باقی مانده باشد در آینده نزدیک ابلاغ می شود.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت آنچه شامل تصویب نامه، آئین نامه و مصوبات کمیسیون های دولت می شد را برای اطلاع مجلس به رئیس مجلس ابلاغ می کند اما دولت همچنان بر سر این حرف که تصمیمات اجرایی جدای از مصوبات دولت است اصرار دارد.
میرتاج الدینی مصوبات سفرهای استانی دولت را جزو تصمیمات اجرایی خواند و گفت: این از مواردی است که جزو مصوبات دولت محسوب نمی شود و به رئیس مجلس هم ابلاغ نمی شود. از گذشته هم چنین بوده و بحثجدیدی نیست.

/ب.