افكار نيوز - برنا نوشت: دوباره ماه رمضان از راه رسید و برنامه "ماه عسل" طبق چند سال اخیر قرار است هنگام افطار مهمان خانه ها باشد، اما معلوم نیست امسال چه کسی مجری این برنامه خواهد بود. در برخی خبرها آمده حسن جوهرچی قرار است مجری این برنامه باشد. با جوهرچی تماس گرفتیم تا در این باره از خودش بشنویم:
*شنیدیم قرار است در برنامه " ماه عسل " جای فرزاد حسنی اجرا داشته باشید؟
نه هنوز قول و قراری نگذاشتیم، صحبت کردیم، اما هنوز قطعی نشده.
*فکر می کنی چند درصد احتمال دارد اجرای " ماه عسل " با شما باشد؟
اصلا نمی دانم و نمی توانم الان به شما بگویم.
*چطور؟
به خاطر اینکه نمی توانم راجع به چیزی که هنوز قطعی نشده، حرفی بزنم.
*اصلا به اجرا علاقه ای هم دارید؟
من این کار را قبلا هم کرده ام و حتماً علاقه داشتم.
*فکر می کنی اگر اجرای " ماه عسل " با شما باشد تا چه حدی می توانید در جذب مخاطب موفق باشید؟
به خاطر اینکه هنوز هیچی قطعی نیست و اصلاً نمی دانم در واقع چه کار باید کنم. اما وقتی کاری قطعی می شود، به نحوه اجرای آن هم فکر می کنم، ولی هنوز چون هیچی معلوم نیست، راجع به آن فکری هم نکردم.
*برای انتخاب این کار چه المان هایی را در نظر می گیرید؟
بخشی از این تصمیم مربوط به خود تلویزیون است و اصلا نمی توانم راجع به آن تصمیم گیری کنم. پس چون مسأله قطعی نیست، اجازه دهید راجع به آن حرفی هم نزنیم. هر وقت قطعی شد، مفصل در این باره صحبت می کنیم.

/ب.