افكار نيوز - کلینتون در عین حمایت از این جنایتکاران مدعی شد ما با مردم ایران اعلام همبستگی می کنیم.

به گزارش افکار، کیهان نوشت، خانم کلینتون با اسم بردن از «س - م» که به جرم فساد اخلاقی(زنای محصنه) و سپس کشتن همسر خود محکوم به اعدام شده و نیز نام بردن از یک عنصر فاسدالاخلاق دیگر که در آستانه اجرای حکم اعدام است، به نام های سه تن از بازداشت شدگان گروهک تروریستی منافقین(جعفر - ک، محمد - ح، و جواد - ل) اشاره کرد و گفت: ایران باید حقوق زندانیان سیاسی را محترم بشمارد و این گروه را آزاد کند. ما نگران حقوق شهروندان در ایران هستیم. ما نگران شهروندانی هستیم که صرفاً به خاطر بهره بردن از حق آزادی عقیده، به اعدام محکوم شده اند.


این در حالی است که در زمان بیل کلینتون که فساد اخلاقی‌اش محرز شد، ‌خانم کلینتون بدنبال شکایت از بیل بود.

/ ب.