به گزارش افکارنیوز، علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان ارائه شده است به باشگاه خبرنگاران، گفت: طرح تحقیق و تفحص از خودرو‌سازان به هیات رئیسه ارائه و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده است لذا بزودی بعد از بحثو رای‌گیری در صحن مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص محدود به یک شرکت خاص نیست، افزود: در بعضی خبرگزاری‌ها تنها از یک شرکت برای تحقیق و تفحص نام برده می‌شود اما این درحالیست که طرح مربوطه شامل تمام خودرو سازان می‌شود.

علیلو با بیان محورهای این طرح گفت: ازمهمترین محورهای بررسی از این شرکت‌ها بحثمدیریت، گردش مالی و ارتقای کیفیت خودروها است که در بعضی از شرکت‌ها مانند ایران خودرو بررسی گردش مالی اهمیت بسیاری دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بخشی از خودروسازان متعلق به بخش خصوصی و بخشی دولتی هستند، تاکید کرد: در صورت تصویب طرح،هیچ شرکت خودروسازی از ذره بین نظارتی مجلس دور نخواهد ماند و آنان باید نسبت به تعهدهایی که دارند پایبند باشند.