به گزارش افکارنیوز، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در اطلاعیه ای اعلام کرد «بدین‌وسیله تاکید می شود که محمود احمدی‌نژاد هیچگونه مصاحبه‌ای با پایگاه خبری ال‌مانیتور آمریکا نداشته و مطالب بی اساسی که به نقل از ایشان دستمایه تحلیل‌های غیرواقعی شده، کذب محض و فاقد اعتبار است.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بار دیگر به تمامی رسانه‌ها و تحلیلگران متذکر می شود که تنها مرجع انتشار دیدگاه‌ها و اخبار مربوط به دکتر احمدی‌نژاد، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری بوده و استناد به اخباری خارج از این چارچوب فاقد صحت و اعتبار است.»مرکز روابط عمومی دفتر رییسجمهور