یکی از وزرای برکنار شده دولت نهم که با شروع به کار دولت دهم در ترکیب کابینه قرار نگرفت این روزها در پشت پرده بسیاری از فعالیت های تبلیغی تخریبی علیه دولت قرار دارد.

به گزارش افکار نیوز به نقل ازبولتن: این فرد که پس از کنار گذاشته شدن از کابینه با در اختیار گرفتن پست مدیریت میانی در کشور در ظاهر امر به امور خود مشغول بوده و از سیاست و مسائل اجرایی فاصله گرفته اما در عمل دلخوری وی از مقامات دولتی به خاطر کنار گذاشتن از کابینه، سبب ساز کوک شدن مدام سازهای تخریبی علیه دولت دهم و نزدیکان رئیس جمهور شده است.

وی با جمع کردن برخی ناراضیان و کنار گذاشته شدگان از پست های مدیریتی در دولت دهم عامل اصلی موج سازی در قضایایی چون سخنان مشایی و تبدیل آن به معضل ملی است. و دراین میان نقش آقای(ف - پ) از مدیران زیر مجموعه این فرد در خط دهی و هماهنگی تخریب ها بسیار چشگیر و حائز اهمیت است.

از اقدامات تخریبی دیگر این وزیر برکنار شده اینکه با پرونده سازی درباره یکی از سران سه قوه قصد داشت نزدیکان وی را متهم به برخی مفاسد مالی کند که با ورود نهادهای مسئول و بررسی موضوع مشخص شد این اتهامات صحت نداشته است.

عمده روش های تخریبی اتخاذ شده از سوی تیم ناکامان دولت دهم به این طریق است که ابتدا با رصد کردن مطالب مربوط به دولت و به خصوص مشایی آن را به سرعت در رسانه ها تکثیر کرده و حتی در کمترین زمان ممکن آن را به دفتر علما و نمایندگان فرستاده و آنان را تحریک به موضع گیری علیه دولت و مقامات تاثیر گذار آن می کنند.

جالب اینکه این تیم از برخی دست اندرکاران رسانه ای نیز بهره گرفته و با استفاده از آنها مقاصد تخریبی خود را رسانه ای کرده و برای دولت جنجال درست می کنند.

فرد مذکور که در حال حاضر محوریت اصلی هزینه تراشی ها بر علیه دولت را بر عهده داشته و مرکزیت کارشکنان و مخالفان کابینه دهم شده است در زمان وزارت خود نیز با استیضاح شدن در مجلس هزینه های بسیاری را بر دولت و شخص رئیس جمهور تحمیل کرده بود که در نهایت به دلیل سوء مدیریت شایسته ادامه پست وزارت در کابینه دهم شناخته نشد.
از خصوصيات اين فرد در محافل سياسي، هزينه كردن هاي مكرر وي از مقامات عالي رتبه نظام است كه با استناد به آن بسياري از مقاصد خود را پيش مي برد كه پس از بررسي ها مشخص شد كه چنين تعابير و استناداتي وجود خارجي نداشته است.