به گزارشافکارنیوز به نقل از مشرق، شنیده ایم فردی که در هفته های اخیر با درج مقالاتی ضمن تعریف و تمجید از اسفندیاررحیم مشایی، حملات تندی را علیه علامه مصباح تدارک دیده بود مورد بازخواست مشایی قرار گرفته است. مشایی گفته من این نوع برخوردها و حمایت ها را نمی خواهم و قبول ندارم. اینگونه کارها بیشتر به ضرر ماست. گفتنی است پس از بازداشت جوانفکر، نویسنده این مقالات تلاش فراوانی برای به دست آوردن مدیریت خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران از خود نشان داده است.