به گزارش افکارنیوز به نقل از مشرق، شنیده ایم خانواده هاشمی رفسنجانی از نحوه برخورد قوه قضاییه با مهدی و فائزه هاشمی ابراز رضایت کرده اند. مهدی هاشمی در هفته گذشته تلفنی با خانواده خود صحبت کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی پس از بازداشت فرزندانش سعی در آرام کردن اطرافیان داشته و برنامه های عادی خود را طبق برنامه دنبال کرده تا مبادا شائبه قهر و نارضایتی در افکار عمومی بوجود آید.