افکارنیوز _ گروه سیاسی:

شکل گیری وزارت ورزش و جوانان اگر چه با اشکالات فراوانی همچون تأخیر ۵ ماهه در معرفی وزیر آن که یکی از محورهای سؤال از رئیس جمهور نیز بود روبرو شد و تأخیر دو ساله در ابلاغ شرح وظایفش نیز به آن دامن زد ولی گویا نمایندگان مجلس مسیر استیضاح محمد عباسی را کوتاهتر از حسینی که تنها یک کارت زرد دیگر با کامل شدن انتقادات از عملکردش فاصله دارد یافته اند.

مجلس یکشنبه ها و چهارشنبه ها جلسه علنی دارد و آن گونه که عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفته استیضاح محمد عباسی نخستین دستور کار جلسه کاری فردای مجلس است. طرح استیضاح نیز در ۲۰ محور از جمله بی‌توجهی به امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان، انجام مسافرت‌های غیرضرور به خارج و داخل و چگونگی اجرای همایش‌ها، دخالت در امور فدراسیون‌ها و تغییرات غیراصولی آنها به‌خصوص در فدراسیون شنا و سرانجام نحوه عزل و نصب‌ها تهیه شده که به نظر نمی رسد مسائلی مهمتر از وضعیت کنونی اقتصاد در کشور باشند.

برخی نمایندگان مجلس مثل مهدی هاشمی که رئیس فدراسیون تیراندازی است، معتقدند که استیضاح عباسی طرح انحرافی مجلس برای دور کردن اذهان از مشکلات اقتصادی و ارزی کشور است و وزیری که باید در این شرایط استیضاح شود عباسی نیست. حسن کامران نماینده مردم تهران در مقابل گفته که برخی نمایندگان نمک گیر وزیر ورزش شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد نیز شاید با نیم نگاهی به همین مسئله بود که پیشاپیش در نشست خبری جنجالی خود با رسانه ها به دفاع از عباسی پرداخت.

او تلویحا از سنگ اندازیهای عدهای از نمایندگان در مقابل موفقیتهای ورزشی سخن گفت و اظهار داشت که دو سال قبل هنگامی که در چین و در المپیک و پارالمپیک مقام خوبی آوردیم عدهای جلو افتادند که سازمان ورزش را بر هم بزنند و اکنون هم که پیروزیهای المپیک بهدست آمده است، وزیر استیضاح میشود. درصورتی که تا فردا اتفاق خاصی نیفتد، نمایندگان استیضاحکننده امضاهای خود را پس نگیرند و طرح استیضاح از نصاب نیفتد، مجلس نهم نخستین استیضاح خود با استیضاح چهارمین عضو کابینه دولت دهم آغاز خواهند کرد.