به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، در این سند همکاری که بر پایه تفاهم‌نامه‌های قبلی میان دو کشور تنظیم شده است، دو طرف بر گسترش روزافزون روابط دفاعی تاکید کردند و اجرای این تفاهم‌نامه‌ها را موجب تحکیم هرچه بیشتر روابط در سایر حوزه‌ها و کمک به صلح و ثبات در منطقه دانستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هیات عالیرتبه دفاعی ايراني در سفر به عراق با رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر دفاع، رئیس ستادکل ارتش و برخی مسئولان سیاسی و مذهبی عراق دیدار و گفتوگو کردند.