به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی طی گفتگویی با اشاره به برخی مطالب منتشر شده از سوی منابع غربی گفت: ایران چارچوب مدنظر خود را در مسکو ارائه و پس از مذاکرات مسکو هم با تفصیل و جزئیات بیشتری پیشنهادهای خود را برای گروه ۱ + ۵ شرح داده است.

وی ادامه داد: پاسخ سازنده گروه ۱ + ۵ به این پیشنهاد ها می تواند زمینه ساز آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و ۱ + ۵ باشد.

باقری تاکید کرد: چارچوب پیشنهادهای ایران نسبت به آنچه در مسکو ارائه شد تغییری نکرده است.