به گزارش افکارنیوزبه نقل از جهان، استاد سابق دانشگاه مفید قم و از فعالان فتنه ۸۸ که چند سال پیش به دامان آمریکا پناه برد، در سخنانی صهیونیست پسند، به سایت اتاق فکر لندن(جرس) گفت: انتقاد از قرآن و پیامبر از ضروریات آزادی بیان است و قرائن امر نشان می‌دهد که توهین اخیر اتفاقی نبوده است که به این شدت مسلمانان در تمام جهان چنین تظاهرات هایی به راه می اندازند و نباید سفیر امریکا را در لیبی به قتل می رساندند!

وی همچنین می گوید: من حتی در قبال توهین به پیامبر یا قرآن نیز دعوت به مدارا میکنم به این معنی که به جای قتل و تظاهرات خشونتآمیز، مسلمانان معترض به سوی مدارا پیش رویم!