به گزارش افکار به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته برخی شایعات و اخباری در خصوص انتصاب سردار محمد رویانیان به سمت استاندار البرز مطرح شد که وی این شایعات را تکذیب کرد و گفت: چنین پیشنهادی حتی به وی ارایه هم نشده است.
وی افزود: پیشتر از این هم شایعات مشابهی در خصوص انتصابم به عنوان استاندار مازندران مطرح شده بود.