رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است مشایی سفری به آلبانی داشته است ، اهداف این سفر چیست؟ ، اظهار داشت : ایشان به منظور تسلیم دعوتنامه ریاست محترم جمهوری جهت شرکت رئیس جمهور آلبانی در جشن جهانی نوروز این سفر را انجام داده اند.

به گزارش مشرق، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که ارزیابی وی را در رابطه با انجام این سفر با موازی کاری در دستگاه سیاست خارجی پرسید اضافه کرد: این سفر در حوزه وظایف کاری دستگاه سیاست خارجی و روابط دو جانبه انجام نگرفته است.

وی افزود : ما در اواخر سال جاری جشن جهانی نوروز را برگزار خواهیم کرد و در اوایل سال آینده نیز اجلاس بین المللی دیگری خواهیم داشت که در این اجلاس ها برخی روسای کشورها دعوت شده اند، طبیعی است که با توجه به تعداد این دعوتنامه ها ، فرستادگانی از طرف رئیس جمهور برای ارائه آن به روسای کشورها اعزام گردند که این اقدام تداخلی با موضوعات کاری دستگاه سیاست خارجی نخواهد داشت.