معاون سازمان ملی جوانان با تکذیب خبر انحلال این سازمان از سوی برخی رسانهها گفت: منتظر نظر شورای نگهبان برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان هستیم ولی کارها طبق برنامه بدون حضور سرپرست پیش میرود.

به گزارش مهر، پرویز کرمی گفت: از رسانه ها درخواست دارم در فضای کنونی بر این شایعات دامن نزنند.

وی افزود: فاصله زمانی تائید شورای نگهبان در مورد ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی(وزارت ورزش و جوانان) و همچنین انجام امور محوله سازمان بدون سرپرست موجب شده تا فعلا سرپرستی برای سازمان ملی جوانان انتخاب نشود.

کرمی گفت: اگر هم شورای نگهبان وزارت ورزش را تصویب کند ساختار سازمان ملی جوانان تغییر نمی کند و تنها ادغام انجام می شود