افكار نيوز - يك محقق دانشگاه ايالتي پن با ارائه يك تئوري جديد ادعا كرده است كه حيوانات خانگي نقش كليدي در تكامل انسان ايفا كردهاند.

به گزارش افکار، ایسنا نوشت، شیپمن می‌گوید: عادت منحصر به فرد بشر در اهلی کردن حیوانات و به کار گرفتن آنها در واقع انگیزه انسان را در زمینه‌ ابزار سازی یا گفتار را افزایش داده که هر دو مورد، موفقیت بشریت را پیش برده است.

شیپمن در گفت و گویی با سایت علمی دیسکاوری خاطرنشان کرد: هر جای دنیا که بروید، در هر اکو سیستمی و با هر فرهنگی انسان‌ها با حیوانات زندگی می‌کنند.
وی معتقد است: کنترل و مدیریت تمام این حیوانات و یا حتی دنبال کردن آنها به فن‌آوری، دانش و روش‌هایی برای نگهداری از آنها یا انتقال اطلاعات نیاز دارد و بنابراین زبان‌ها هم برای مواجهه با این چالش‌ها رشد یافته و تکامل پیدا کردند.

جزئیات این تئوری در نشریه «کرنت آنتروپولوژی» به چاپ رسیده است.

/ب.