جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت در مجلس به خانه ملت گفت: از وزیر کشور بخاطر عملکرد نامطلوب استاندار گیلان و نارضایتی مردم از وی سوال کردهام که به احتمال زیاد هفته آینده مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرآن لاین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه استانداری گیلان با تطمیع و تهدید از انتشار هرگونه مطلبی که خلاف خواسته‌های وی باشد جلوگیری می‌کند، افزود: متاسفانه سیاست سرکوب منتقدان استانداری گیلان به گونه ایست که در استان گیلان بار‌ها جلوی برگزاری تجمعات قانونی مردم و گروه‌های اصولگرا به بهانه‌های مختلف از سوی استانداری گرفته شده و مطبوعات استان نیز با تطمیع و تهدید مجبور به سکوت در برابر اقدامات این شخص شده‌اند.

نماینده مردم رشت با بیان اینکه مدارک مستند توهین استاندارگیلان درغروب روز تاسوعا به مردم این استان برای مقامات کشور و بخصوص برای تصمیم گیری وزیر کشور در این خصوص برای وی ارسال شده است، خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به اعتراضات مردم گیلان در خصوص کارنامه مدیریتی استاندار این استان شد.