سیدحمید روحانی در نشست مطبوعاتی در تشریح جریان هایی كه قصد امام زدایی دارند افزود: افرادی هستند كه راه و روششان با انقلاب مطابقت ندارد اما سعی میكنند با نفوذ در مراكز حساس و سمت های كلیدی نقشه های خود را اجرا كنند.

به گزارش آتی نیوز وی گفت: یکی از ترفندها و توطئه های استکبار جهانی هنگامی که نمی تواند در شخصیت ها نفوذ و آنان را از مسیر جدا کند نفوذ در اطرافیان آن شخصیت هاست.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با بیان اینکه در طول تاریخ هم برخی از اطرافیان توانستند بسیاری از بزرگان را از مسیر باز دارند افزود: در جریانات سیاسی معاصر هم چنین وضعی مشاهده می شود.

روحانی گفت: به عنوان مثال در دوران جمال عبدالناصر رهبر مصر که خطر اساسی برای امپریالیسم و صهیونیسم به وجود آورده بود، انورسادات در کنار او قرار گرفت که حتی در تاریخ آمده است ناصر را هم او کشت و پس از مرگ ناصر کشور مصر ۱۸۰ درجه به سوی آمریکا و صهیونیسم چرخش داشت و امروز به پایگاهی برای صهیونیست ها تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: حضور مشایی در کنار رئیس جمهور خطر بزرگی است همچنان که رهبری فرمودند فتنه های عظیم تری در پیش است از این رو این نگرانی وجود دارد که فتنه های آینده از طرف همین شخص باشد.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی افزود: این فرد با دم زدن از ملت اسرائیل، مکتب ایرانی و سلسله اندیشه های ناسیونالیستی به اسم انقلاب، امام و نظام اسلامی بزرگترین خطری است که نباید از آن غافل شد.

در سخنان وی این موارد هم آمده است

یکی از سران فتنه به نام مهدی کروبی در آخرین اطلاعیه‌ای که داده است امام را زیر سوال می‌برد و می‌گوید شرکت کنندگان در برنامه‌ اتهام‌زنی رسانه‌ ملی به کرات از تعریف دولت‌های خارجی از سران جنبش سخن گفتند و این اتفاق را دلیل بر خروج سران جنبش از چارچوب نظام اسلامی فرض کردند، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب، امام(ره) در نجف و پاریس مصاحبه می‌کردند و اولین مصاحبه ایشان با لوموند فرانسه در نجف بوده است.

شیوه اول را سران و عوامل فتنه دنبال می کنند و سعی دارند با تحریف تاریخ و دروغ پردازی خیانت خود را به نحوی به امام(ره) منتسب کنند.
شیوه دوم را کسانی پی گیری می کنند که سعی دارند با زنده کردن اندیشه های لیبرالیستی به نحوی با اندیشه های امام(ره) مقابله کنند. این دسته با طرح مکتب ایرانی، جمهوری ایرانی و امثال اینها تلاش دارند افکار و آموزه های امام(ره) را زیر سوال ببرند.

جریانی هم سعی دارد با حمایت از مهره ها و چهره هایی همچون شریعتمداری و منتظری که امام(ره) به آنها تو دهنی زد آنها را مطرح کند تا امام(ره) را ظالم جلوه دهد.
این سه جریان زیرکانه پی گیری می شود. نمونه جریان نخست که دردناک است در آخرین اطلاعیه مهدی کروبی شاهدیم که وی به تحریف تاریخ پرداخته است.
در نهضت امام(ره) که از سال۱۳۴۱ آغاز شد گروهک ها و جریان های سیاسی همچون جبهه ملی سعی می کردند از امام(ره) دوری کنند. اما سرانجام این گروه ها دریافتند که برای کسب اعتبار نزد مردم باید از امام(ره) حمایت کنند.

این گروه ها برای انتشار اعلامیه ها و سخنرانی های امام(ره) با یکدیگر رقابت داشتند. اما امام(ره) صریحا از گروه های منحرف کمونیستی، مارکسیستی و منحرفان از مکتب تشیع ابراز تنفر کردند و آنها را خائن به مملکت و اسلام دانستند.

کروبی در پاسخ به نامه احمد توکلی از جریان منافقین اظهار برائت نمی کند و حتی خود را با امام(ره) مقایسه کرده است.
رسانه های خارجی از سران و عوامل فتنه حمایت کرده اند و این افراد خود را با امام(ره) و مصاحبه های ایشان با رسانه ها در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه می کنند. این در حالی است که از آغاز نهضت امام(ره) تا سال۵۶ هیچ یک از این رسانه ها و مقامات خارجی نه تنها سراغ امام(ره) نرفتند بلکه ایشان را بایکوت خبری کردند.
حرف کروبی در این باره و مقایسه خود با امام(ره)؛ خیانت، تحریک و جریان منافقانه است.

ستایش سران استكباری، كاخ سفید و رژیم صهیونیستی را با مصاحبه امام (ره) مقایسه می كنند اما از آن روز كه نهضت امام (ره) شروع شد تا زمانی كه ایشان رحلت كردند جهان استكبار حتی یك سطر هم از ایشان تعریف و تمجید نكرد. تصمیم ما این است كه تعریف و ستایش های سران استكبار از سران فتنه را جمع آوری كنیم و خواهیم دید كه كتاب حجیمی از این تعریف و تمجیدها حاصل خواهد شد.