به گزارش افکارنیوزبه نقل از کیهان، سایت ملی - مذهبی در این تحلیل نوشت: هاشمی رفسنجانی از زمان انتخابات سال ۸۸ تاکنون مواضع مختلفی اتخاذ کرده است. نخستین موضع او به نوعی در حمایت از جنبش سبز و موسوی و کروبی بود. او کوشیده فضای سیاسی بازتر شود. این نقش او تاکنون قابل توجه است. به هرحال او یک عامل فشار در زمینه داخلی و خارجی است اما با توجه به صحبت های رهبری در بجنورد که به هیچ وجه نشانی از انعطاف بروز نداد، نقش و تاثیر هاشمی هم در این شرایط نامعلوم است.

«بیژن - ح» نویسنده این تحلیل می افزاید: درباره این که اپوزیسیون باید چگونه با رفسنجانی برخورد کند من فکر می کنم شکاف هایی که در درون حکومت وجود دارد، گروه های مختلف را در مواضع مختلف قرار می دهد. اما مسئله مهم این است که اینها یک حاکمیت یکدستی را زیر نظر و رهبری آقای خامنه ای برقرار کرده اند و به هر حال آماج اصلی مخالفت ها و انتقادات اپوزیسیون باید حاکمیت و رهبری باشد.
وی به رغم تاکید بر این که نباید از تخطئه به احمدی نژاد و هاشمی غافل شد، خواستار تمرکز حملات علیه رهبری شد و نوشت: در عین این که نباید نسبت به سهم هرکدام از این آقایان بی اعتنا باشیم اما باید توجه داشته باشیم که آماج اصلی ما حاکمیت، به رهبری آقای خامنه ای است و نه افشای این یا آن سیاست احمدی نژاد یا برخورد با این یا آن رفتار رفسنجانی.
شايان ذكر است بيژن- ح از اعضاي حزب لائيك توده بود كه پس از فروپاشي بلوك شرق، در زمره چپ هاي آمريكايي درآمد و ظاهرا در چند سال اخير مسلمان هم شده و در جرگه ملي- مذهبي هاي نه ملي- نه مذهبي درآمده است.