به گزارش افکارنیوز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شایعه برکناری اش که چند روزی است مطرح شده است، گفت: متاسفانه یک خبرگزاری عامل پخش این شایعه بود که به هیچ عنوان صحت ندارد.

حسینی گفتگوی رییس جمهور با وی در این خصوص را نیز تکذیب کرده و می گوید: مساله خاصی وجود نداشته که در این مورد رییس جمهور با من صحبت کند.

گفتنی است پس از موضع گیری حسینی درخصوص تعطیلی روزنامه شرق و واکنش رییس جمهور به وزیر کابینه دهم درباره این موضع برخی از گمانه زنیها حکایت از برکناری وی در ماههای پایانی عمر دولت احمدی نژاد می کرد و خبرگزاری مهر نیز به انعکاس این گمانه زنی پرداخت.