به گزارش افکارنیوز، خراسان نوشت: بر اساس نامه اي که طي هفته هاي گذشته از سوي وزير اقتصاد و امور دارايي به وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، حسيني، نمايندگي وزارت اقتصاد براي اعمال حقوق مالکيت در ۴۶ بنگاه که سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است در اموري مانند دعوت، تشکيل و برگزاري مجامع در سال ۹۱ را به غضنفري با حق توکيل به معاونين وي واگذار کرده است.