امیر محبیان با بیان اینکه گمان نميكنم خاتمي به عنوان كانديدا وارد صحنه شود، میگوید: خاتمی به خود من نيز اظهار داشته است كه قطعا كانديدا نخواهد شد.

به گزارشافکارنیوز، وی در گفت و گویی که اعتماد آن را منتشر کرده، می افزاید: در سیاست هیچ چیز ناممکن نیست. ولی حدس می زنم که خاتمی می داند که احتمال تایید صلاحیت او در شورای نگهبان پایین است و ورود خاتمی به عرصه نامشخص، سوزاندن ظرفیت مهم و ارزشمند اصلاح طلبان است و هیچ عقلی فعلا این را تایید نمی کند.

این تحلیلگر سیاسی وضعیت اصلاح طلبان را در شرایط فعلی سخت می داند و می گوید: وضعیت جبهه اصلاحات فعلا وضعیت سختی است. زیرا تنها چهره یی که تاحدودی هنوز وجهه خود را حفظ کرده است، سید محمد خاتمی است و او هم از سوی تندرو ها برای رسیدن به موضع شفاف زیر فشار است؛ موضعی که خاتمی را به صف سایر چهره هایی پیوند می زند که نظام اکنون آنها را در زمره خوارج می داند.

امیرمحبیان در ادامه می گوید: اعضای جبهه اصلاحات باید به عقلانیت و واقع گرایی برسند که حداکثر امکان مانور را برای خاتمی در تطابق با چارچوب های نظام فراهم آورد. خاتمی نیز مانور های خوبی برای جلب اعتماد نظام به انجام رسانده است ولی باید با صبر بیشتر منتظر نتیجه باشد. خطرناک ترین کار بی حوصلگی و از دست دادن دامن صبر است.

این روزنامه نگار باسابقه درباره امکان حضور دوباره اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور اظهار می دارد: مهم ترین موضعی که می تواند نظام را به صداقت اصلاح طلبان معتقدکند، موضع گیری شفاف درباره اقداماتی است که از سوی آنان در سال ۸۸صورت گرفت. آنها باید مشخص کنند که آیا اساس اعتراضات را که اعتراض به تقلب بود قبول دارند یا خیر؟

محبیان با بیان این مطلب که ما اصولگرایان نباید برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کنیم می گوید: نکات ارائه شده هم برداشت ما از موضع اصولگرایی و شناختی است که از ذهنیت نظام داریم. اما اگر قرار بود برای آنها راهکاری عملی ترسیم کنیم به آنها توصیه می کردیم از دریچه شورای شهر وارد شوند، ضمن آنکه روند جلب نظر نظام را تسریع می بخشند، بدون ایجاد حساسیت ویژه، رهبری اصلاحات توسط خاتمی را تثبیت کرده و خاتمی هم در آشکار و پنهان روند جلب اعتماد برای اصلاحات را پی گیرد زیرا برداشت نظام از اصلاحات مخدوش شده و نیاز به بازسازی جدی آن هم از سوی اصلاح طلبان دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور دوباره اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور را مهم دانسته و آن را موجب تعادل فضای سیاسی در کشور قلمداد می کند.