به گزارش افکارنیوزبه نقل از «محدوده»، علیرضا علوی تبار با تاکید بر رهبری جمعی اصلاح طلبان تصریح کرده است: خاتمی اگر خودش را هم بکشد نمی تواند به تنهایی نظر مردم را جلب کند و اطاعت مردم را پشت سر خود بیاورد.


علوی تبار همچنین نفی خشونت را به عنوان هدف مشترک اصلاح طلبان و جنبش سبز مورد تاکید قرار داده و گفته است:باید قدم به قدم جلو برویم و با انفجاری عمل کردن به جایی نخواهیم رسید.