به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، محمد خزاعی که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص وضعیت خاورمیانه سخن می گفت، شرایط سیاسی و امنیتی فعلی در خاورمیانه را حساس و خطرناک خواند و افزود: اکنون بیشتر تهدیدات در این منطقه ناشی از تروریسم، افراط‌گرائی، نظامی شدن و وجود زرادخانه هسته‌یی رژیم صهیو نیستی می‌باشد و در این شرایط هرگونه اشتباه محاسبه، تصمیم غلط و مداخله نظامی تنها باعثافزایش افراط‌گرائی، تروریسم و درگیری‌های فرقه‌ای می‌شود.

خزاعی با حساس خواندن شرایط کنونی سوریه خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که هرگونه مداخله نظامی خارجی علیه سوریه تنها بحران را بدتر می‌کند و باعثگسترش ناامنی در دیگر کشورهای منطقه می‌شود.

وی تاکید نمود: بنابر این ایران معتقد است راه خروج از بحران کنونی در سوریه در تقویت پروسه سیاسی مسالمت‌آمیز جامع تحت ترتیبات نظارتی منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف توقف دشمنی بین طرف‌ها و برقراری گفت‌وگوی ملی بین مخالفان و حکومت سوریه در جهت ایجاد روند سیاسی مسالمت‌آمیز می‌باشد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به گفتوگوهای نماینده ویژه دبیرکل در امور سوریه آقای اخضر ابراهیمی با مقامات کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آنچه گفته شد از اقدامات اخضر ابراهیمی حمایت خواهد کرد .