به گزارش افکارنیوزکاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و رئیس‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با فارس، با اشاره به تهیه پیش‌‌نویس طرح حدود و اختیارات رئیس‌ جمهور در مرکز پژوهش‌ها، گفت: طرح تعیین حدود اختیارات رئیس‌ جمهور در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس است.

وی گفت که درباره طرح تعیین حدود اختیارات رئیسجمهور، رئیسجمهور فعلی و سابق مباحثی را مطرح کرده بودند.