به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، در جلسه شورای مرکزی جبهه پایداری که شب گذشته برگزار شد، درباره مسائل داخلی این جبهه، ساختار و تقسیم مسئولیت‌ها بحثو گفت‌و‌گو شد.

در جلسه شب گذشته، جبهه پایداری اهداف درازمدت، نوع ارتباطات، انسجام مردمی و اعضای این جبهه در سراسر کشور را بر اساس اساس‌نامه تنظیم کرد و درباره انتشار مواضع گفتمانی بر اساس سه اصل عدالت، عقلانیت و معنویت حول محور ولایت بحثصورت گرفت.

توصیه‌های آیت‌الله خوشوقت و آیت‌الله مصباح به جبهه پایداری نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این جلسه بود.

همچنین ستادهای انتخاباتی جبهه پایداری که از زمان انتخابات مجلس نهم فعال شده بود طبق انتخاب شورای مرکزی و بر اساس اساس‌نامه، بازسازی و بازنگری خواهد شد.

بر اساس این گزارش رئیس ستاد و رئیس کمیتههای جبهه پایداری به شورای مرکزی پیشنهاد میشود و آنها نیز پس از رأیگیری گزینه نهایی را معرفی خواهند کرد.