به گزارش افکارنیوزبه نقل از ندای انقلاب، در مراسم جشن تولد ۶۹ سالگی سید محمد خاتمی، یکی از یاران قدیمی وی جمله‌ای را مطرح کرد که توجه فعالان سیاسی را به خود جلب کرده است.

سید محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که ید طولایی در برگزاری جشن های تولد برای سید محمد خاتمی دارد در مراسم جشن تولد ۶۹ سالگی وی مدعی شده بود رفتارهای خاتمی برای وی حکم «حجت دینی» را دارد.

این مراسم که با قرائت اشعاری اغراق آمیز در وصف سید محمد خاتمی همراه بود، بهانهای شد تا بحث اسطورهسازی از چهرههای اصلاح طلب، بار دیگر در میان محافل سیاسی و رسانهای کشور مطرح شود.