به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: حدود پنج ماه از شروع مجلس نهم می‌گذرد که در این مدت کمیسیون حقوقی مجلس جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه نداشته است که در همین راستا امروز تمامی اعضای کمیسیون نشستی مشترک با رییس قوه قضاییه در دفتر آقای آملی لاریجانی تشکیل دادند.

وی با بیان اینکه رییس قوه قضاییه در ابتدا به نکاتی قابل توجه اشاره کردند گفت: یکی از مباحثمطرح شده توسط آقای آملی لاریجانی بحثبخشنامه‌ای در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که از سوی قوه قضاییه صادر شده و انعکاساتی در مجامع و محاکم حقوقی داشته بود که ایشان توضیحاتی علمی در رابطه با آن ارائه کردند.

نماینده مردم فریدن در مجلس ادامه داد: رییس قوه قضاییه همچنین به لایحه استقلال کانون وکلا که قرار است از سوی دولت تقدیم مجلس شود اشاراتی داشتند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: آقای آملی لاریجانی در خصوص قانون اعسار و مطالب مبتلابه به آن نیز مطالبی بیان کردند.

اسفنانی همچنین با اشاره به بیان نقطه نظرات اعضای کمیسیون حقوقی در این جلسه اظهار کرد: در این جلسه مباحثی از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که می‌توان به مباحثی همچون تاکید بر تعامل جدی قوه قضاییه با کمیسیون حقوقی اشاره کرد چراکه با توجه به نوع و حجم کار کمیسیون و مصوبات آن این تعامل باید در اولویت قرار داشته باشد که در همین راستا پیشنهاد شد کمیسیون هر سه ماه یک بار جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه و حداقل هر ماه با حضور معاونین ایشان داشته باشد.

وی از بحثپیرامون وضعیت موجود کشور، رسیدگی به وضعیت کسانی که در امر ارز اخلال می‌کنند و همچنین ضرورت اطلاع‌رسانی قوه قضاییه در برخورد با آنها خبر داد.

نماینده مردم فریدن در مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص مباحث حقوقی بینالمللی همچون تحریمها بحثهایی مطرح شد و نمایندگان مطرح کردند که قوه قضاییه باید کار حقوقی بیشتری در این رابطه انجام دهد، چراکه این قوه در عرصه بینالمللی فعالیت زیادی نداشته است بنابراین بنا شد کمیتهای مشترک میان قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی برای رسیدگی به چنین مسایلی و پروندههایی که علیه ایران در سایر کشورها مطرح میشود تشکیل شود.