داریوش قنبری در گفتگو با افکار گفت: همه جریانات، احزاب و گروه های سیاسی که در چارچوب ارزش های انقلاب و قانون اساسی حرکت می کنند برای اداره کشور می توانند در رقابت های انتخاباتی شرکت داشته باشند.
وی در مورد اظهارنظر دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم نیاز به حضور اصلاح طلبان در رقابت های سیاسی، خاطرنشان کرد: طیف های و جناح های سیاسی درون نظام از حقوق مساوی برای فعالیت برخوردارند و بعید است منظور آن باشد که اصلاح طلبان در انتخابات آتی حق ورود ندارند.
نماینده مجلس هشتم افزود: شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزد ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای انتخابات طبق قانون عمل می کند و اگر قرار به منع فرد یا گروه یا جناحی از فعالیت انتخاباتی باشد حتما این کار براساس قانون انجام خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: فارغ از مباحثمذکور سیاست نظام نیز آن نیست که بخواهد جریان خاصی را از فعالیت سیاست محروم کند. ضمن آنکه فرمایش رهبری که از سوی همه ارکان نظام لازم الاجراست بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید دارد.
قنبری اضافه کرد: کلیه نهادها ملزم به تبعیت از رهبر انقلاب هستند از این رو شورای نگهبان نیز در چارچوب فرامین رهبری باید عمل کند لذا بررسی صلاحیت افراد مکانیزمی قانونی خواهد داشت.