افكار نيوز: رضا علیجانی در مصاحبه با سایت رادیو زمانه درباره مواضع اسفندیار رحیم مشایی گفت: آقای مشایی به شکل کاملاً هدایت شده و حساب شده ای سعی می کند هر چند وقت یک بار روحانیت را تحریک کند و به عنوان چهره ای که روحانیت با او مخالف است در اذهان عمومی شناخته شود.

به گزارش افکار به نقل از کیهان، وی ادامه داد: الان ما شاهدیم که آقای مشایی هر دو ماه یکبار یک حرف تحریک کننده می زند. هر چند که حرف های او در فضایی آرام، هیچ حرف ویژه ای نیست. مثلاً در همین بحثمکتب اسلام اساساً بدفهمی شد و مقداری عوام فریبانه جلو رفت. او از فهم های مختلف از اسلام می گوید.
وی همچنین درباره این پرسش که «به نظر می رسد تعریف مشایی از مکتب ایران یا خیلی از اشاره های دیگر او مثلاً درباره اسرائیل و یا برخی مسائل اجتماعی خیلی دور از دریافت های اصلاح طلبانه نباشد، چگونه است که اصلاح طلبان در این موارد اگر در حمله به آقای مشایی در کنار اصولگراها هم نباشند، اما این جهت را تقویت می کنند؟»، اظهار داشت: من فکر می کنم این برخورد اصلاح طلبان برخوردی کاملاً سیاسی و نادرست است. در دعوای بین سنتی ها و مشایی، اصلاح طلب ها به مشایی نزدیک ترند ولی تصور می کنم اصلاح طلب ها درگیر یک برخورد پراگماتیستی یا ناشیانه سیاسی با مشایی باشند. من شخصاً این برخورد را نمی پسندم و برخورد تاکتیکی با مسائلی که جنبه های اساسی دارد را نادرست می دانم. اگر کسی حرف های ما را با هر نیتی ولو فرصت طلبانه و قدرت طلبانه در درون دولت یا در میان اصولگرایان با زبان خودش زد، ما نباید این را دستاویز قرار دهیم. شبیه آنچه آقای مهاجرانی روزی گفت که ما باید با آمریکا مذاکره کنیم و آن روز موج شدیدی به راه افتاد. امروز که همین حرف ها را فردی در داخل اصولگراها می زند نباید با پراگماتیسم روزمره با او برخورد شود.
این عضو گروه ملی - مذهبی تصریح کرد: اساساً نباید به موضوع اظهارات اخیر آقای مشایی از زاویه فکری وارد شد. یعنی اگر از زاویه فکری وارد موضوع شویم، دقیقاً در همان بازی‌ای می افتیم که خود طرف طراحی کرده است. چون آنها اساساً اعتقادی به این مسائل ندارند و کاملاً پراگماتیستی برخورد می کنند. کسانی که با آقای مشایی در وزارت اطلاعات بوده‌اند این تحلیل را می‌دهند که ایشان با مسائل فکری هم خیلی سیاسی و روزمره برخورد می‌کند. بنابراین من معتقدم که اساساً نباید از منظر فکری با او برخورد کرد. هر چند مواضع نظری مشایی، به مواضع روشنفکری و اصلاح طلبان نزدیک تر است.

/ ب.