افكار نيوز - اکثریت رای دهندگان در پاسخ به سؤال به نظر شما در صورت ملاقات احمدی نژاد و اوباما، نتیجه مناظره چه خواهد بود؟ محمود احمدی نژاد را پیروز خطاب کرده و گزینه احمدی نژاد به صورت منطقی اوباما را مغلوب خواهد کرد را انتخاب نمودند.
به گزارش افکار به نقل از باشگاه خبرنگاران، نووستی نوشت، بنابراین گزارش، تنها ۳/۳% گزینه «اوباما به صورت منطقی احمدی نژاد را مغلوب خواهد کرد» را انتخاب کردند. در این بین ۵% بر این باورند که «اوباما ناامید شده، دستور می دهد اقدام جدیدی در رابطه با ایران آغاز شود.»
در پایان نیز ۷/۱۱% گزینه «مناظره بی نتیجه مانده و دو طرف از ادامه آن منصرف می شوند» را انتخاب کردند. در نظرسنجی دیگری از سوی نووستی راجع به تحریم های ضد ایرانی شرکت کنندگان به این سؤال که آیا به نظر شما ایران در برابر تحریم ها تسلیم می شود؟ پاسخ دادند.
در این بین ۸/۶۱% پاسخ منفی یعنی «تسلیم نشدن ایران در برابر فشارهای غرب» را انتخاب کردند. ۸/۲۲% نیز پاسخ مثبت دادند و ۴/۱۵% نیز گزینه «اوضاع قابل پیش بینی نیست» را انتخاب کردند.

/ب.