افكار نيوز - رضا رشیدپور مجری تلویزیون در مطلبی جانبداری عجیبی از فرزاد حسنی کرده و نوشته است: دیروز فرزاد حسنی به من زنگ زد . عصبی به نظر می رسید . دلیلش را پرسیدم . با کمال تعجب گفت که اجازه ی اجرای برنامه در تلویزیون را به او نداده اند ! از تصمیم های لحظه ای و شتاب زده ی مدیران شبکه بسیار دلخور بود . . .
یک هفته ی پیش من به فرزاد زنگ زدم. خوشحال به نظر می رسید. دلیلش را می دانستم. مشغول نوشتن ترانه ی استوا بود. بازگشتش به تلویزیون را تبریک گفتم و از خوشحالی و طراوتش لذت بردم.
به گزارش افکار به نقل از مشرق، رشید پور ادامه می‌دهد: تا کی این چرخه ی فرسوده ی تکرار و اشتباه خواهد چرخید؟ چرا نمی خواهیم باور کنیم که ماه عسل برنامه ی فرزاد حسنی است؟ برایش زحمت کشیده و خون دل خورده. چرا تلاش موفق او برای جذب میلیون ها بیننده را نادیده می گیریم؟ زمانی نه چندان دور گفتگو های جالب او با چهره های جوان نقل محافل بود و همین آقایان مدیر به داشتن برنامه ی اینچنینی افتخار می کردند … حالا مگر چه چیزی تغییر کرده که شمشیرهایمان را برای این مجری سرشناس و دوست داشتنی از رو بسته ایم؟! من مطمئن هستم که فرزاد حسنی هیچ تغییری نکرده. او همان فرزادی است که با خانم آرین گفتگو کرد و مردم با اشتیاق فیلم آن را دست به دست چرخاندند. عجیب است که فراموش کرده اید. بهتر بگویم … عجیب است که خودتان را به فراموشی زده اید. البته می دانم که یکی از رموز مدیریت در این روزگار فراموشی است!!!
امیدوارم که در این چند ساعت باقی مانده تصمیم آقایان عوض شود و فرزاد حسنی را به خانه اش بازگردانند. او از جنس رسانه است و بی گمان حضورش در قاب تلویزیون تحولی قابل توجه در رخوت رسانه ای ماه های اخیر خواهد بود. بهتر است به جای هزار ساعت سخنرانی در مورد معایب شبکه ی فارسی وان هر روز فقط یک دقیقه تصمیم های منطقی بگیریم … ان شاالله
ضمنا شنیده ام که حسن جوهرچی را کاندیدای اجرای این برنامه کرده اند. حسن را باهوش تر از آن می دانم که چنین اشتباه ویرانگری را مرتکب شود. هرکسی به صندلی ماه عسل تکیه بزند خواهد باخت مگر فرزاد!

/ب.