علي اكبر صالحي در جمع خبرنگاران افزود: از آنجا كه آنها مي دانند اقدامات ما بر حقانيت ما مي افزايد ، هر قدمي كه جمهوري اسلامي ايران براي اعتمادسازي و شفاف سازي در فعاليت هاي هسته اي بر مي دارد طرف مقابل به جاي تشويق مي خواهد به شكلي گام مثبت ما را تخطئه كند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی ادامه داد: البته آنها با نیامدنشان، خود را تخطئه کردند.

سرپرست وزارت امور خارجه گفت: وجدان های بیدار مردم جهان هر روز از اینکه ایران بر اساس باور و اعتمادی که به خود دارد به راحتی از دیگران برای بازدید از تأسیسات هسته ای اش دعوت می کند روشن تر می شود.

صالحی افزود: هیچ کشوری تأسیسات هسته ای اش را در معرض دید دیگران قرار نمی دهد اما ما به علت آنکه از صلح آمیز بودن فعالیت هایمان اطمینان داریم از کشورهای دیگر برای بازدید از این تأسیسات دعوت کردیم.

وی افزود: حاضریم یافته های هسته ای خود را در چارچوب ان پی تی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در اختیار کشورهایی که در این زمینه نیازمندند قرار دهیم.

سرپرست وزارت امورخارجه با اشاره به روند مذاکرات با گروه۱ + ۵ گفت: درباره این مذاکرات خوشبین هستیم و هر چه زمان بگذرد به نفع ماست و آن ها هستند که از گذشت زمان متضرر خواهند شد.

صالحی افزود: درخواست قبلی ما از آنها غنی سازی۲۰ درصدی اورانیوم بود اما آنها پاسخ معقول و منصفانه ای ندادند و ما مجبور شدیم غنی سازی۲۰ درصدی را آغاز کنیم.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان تاکید کرد: اعلام می کنم ظرف۱۰ ماه آینده تا شهریور امیدواریم نخستین مجتمع سوخت هسته ای خودمان را وارد رآکتور کنیم.

وی افزود: اگر چند ماه بگذرد بحثتبادل سوخت از حیز انتفاع ساقط می شود و فرصت پیش آمده برای غرب برای برون رفت آبرومندانه از این مسأله از دست می رود.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما صبوریم، مشکلی نداریم و فعالیت های هسته ای خود را با قوت و قدرت به پیش می بریم و روز به روز یافته های تازه ای در فناوری هسته ای خواهیم داشت و بر این اساس در آینده خبرهای خوبی اعلام خواهیم کرد.

صالحي گفت: همه اظهار نظر مقامات ايراني بر اساس حق و واقعيت بوده است و هيچ حرفي را به گزاف و غلو نگفته ايم و در اين مدت نيز ملت شريف ايران متوجه اين موضوع شده اند.