افكار نيوز - محمد هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه شخص رئیسجمهور تنها مجری قانون هستند نه مرجع تفسیر قانون، گفت: رئیسجمهور و قوه مجریه موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین هستند.
به گزارش افکار به نقل از مشرق، محمد هاشمی، با اشاره به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد مبنی‌بر قانون ندانستن مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک به مترو، گفت: موضوع اساسی همین‌جاست که مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن لایحه یا طرحی که تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و برای اجرا ابلاغ شده است، چیست.
وی با طرح این سئوال که آیا قوه مجریه یا شخص رئیس‌جمهور مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن قانون مصوب است؟ عنوان کرد: قوه مجریه و شخص‌رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مفسر قانون و اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید من آن را قانون نمی‌دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رئیسجمهور وقوه مجریه موظف به اجرای قوانین ابلاغی هستند حتی اگر آن قوانین را قبول نداشته باشند.