محمدجواد محمدیزاده درباره ورود ۴ ببر سیبری دیگر به ایران گفت: با روسیه در حال رایزنی هستیم و در این زمینه توافقاتی انجام دادهایم.

بنابر گزارش فارس، وی در ادامه افزود: از قبل توافق شده بود که روس‌ها احیای نسل منقرض شده ببر را در میانکاله انجام دهند و ما نیز این کار را درباره پلنگ در روسیه انجام دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق توافق قبلی قرار بود ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده ببرها وارد شوند اما با مرگ یکی از ببرهای روسی در ایران، طرف‌های روسی در حال بررسی و علت‌یابی هستند تا مطمئن شوند که جا و مکانی که در اختیار داریم مناسب است.

محمدی‌زاده افزود: روس‌ها به دنبال این هستند که اطمینان کامل از نظر عملیات نگهداری ببرها حاصل کنند لذا فکر می‌کنم پس از کارشناسی این کار صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه زیستگاه میانکاله آماده نشده آیا روس‌ها تمایل به انتقال ۴ ببر به ایران دارند؟ گفت: روسیه در این زمینه مشکلی ندارد ضمن این‌که آنها اصراری بر روی زیستگاه میانکاله ندارند و تنها می‌گویند مراقبت‌های لازم باید صورت گیرد.

محمدی‌زاده بیان کرد: در مورد باغ وحش ارم نیز مکان را مناسب ارزیابی کردند و اصرار داشتند که توله‌‌های ببرها در آینده به زیستگاه میانکاله منتقل شوند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: آن چیزی که به عنوان عارضه جدید(مرگ ببر نر) پیش آمده به دلیل بی توجهی مسئولان پارک ارم و عدم توجه سازمان‌هایی مثل دامپزشکی و در نهایت استفاده از غذای آلوده بوده است.

وی افزود: بنابراین نه تنها روس‌ها بلکه سازمان محیط زیست نیز مسئول نیست.
به گفته محمدی‌زاده مسئولان باغ وحش ارم باید فضای مناسب را تأمین کرده و دامپزشکی نیز از سلامت غذا مطمئن می‌شده است.

از باغ وحش ارم گله‌مندیم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنابراین روس‌ها باید مطمئن شوند که مراقبت‌های لازم درباره ببرها اعمال می‌شود.
محمدی‌زاده با اشاره به اتفاقات اخیر در باغ‌وحش ارم و تلف شدن حیوانات، گفت: از باغ وحش ارم به دلیل قصور صورت گرفته شاکی و گله‌مند هستیم.
وی تأکید کرد: قطعاً باید جای مناسبی برای ببرها آماده شود.