علي اكبر جوانفكر با انتقاد از نحوه مديريت روزنامه ايران گفت:قریب به ۳ سال پیش (یعنی در سال ۸۶ و در دولت احمدی نژاد)بر اساس یک انفعال اداری غیرقانونی این روزنامه از سازمان خبرگزاری منفک شد.
جوانفکر افزود: اموال دولتی را نمی‌توان با چند نامه‌نگاری آن‌هم خارج از روند قانونی به بخش خصوصی داد. هر واگذاری و نقل و انتقالی از دولت به بخش خصوصی ساز و کار قانونی خود را دارد و به دلیل اینکه این مسیر قانونی طی نشده لازم است روزنامه ایران به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی برگردد. در این زمینه هم اقدامات لازم انجام شده و ان شاءالله روزنامه ایران به مجموعه خبرگزاری پیوند خواهد خورد.

عصریران در خصوص چگونگی جدایی روزنامه ایران از خبرگزاری ایرنا نوشت: خروج روزنامه ایران از ایرنا را اقدامات غلامحسین اسلامی فرد - قائم مقام کنونی علی اکبر جوانفکر در ایرنا - رقم زد. ماجرا این بود که در سال ۸۵ و در دوره مدیریت غلامحسین اسلامی فرد، روزنامه ایران به دلیل توهین به هموطنان آذری زبان دچار چالش و تعطیلی چند ماهه شد و بعد از آن بود که با هدف نظارت بیشتر دولت بر روند انتشار روزنامه ایران، موسسه ای به نام موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران تشکیل شد تا روزنامه ایران تحت نظارت نمایندگانی از سوی دفتر رییس جمهوری و وزارت ارشاد منتشر شود.

در همین رابطه هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ ۲۰ مرداد ۸۷ با تغییر صاحب امتیازی نشریات «ایران»، «ایران ورزشی»، «الوفاق»، «Iran Daily»، «ایران آذین» و «ایران سپید» به «مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران» موافقت نمود.