افكار نيوز - سحر امروز حاج منصور ارضي،مداح معروف در مراسم احيايي كه در مسجد ارك تهران برگزار شد، با اشاره به سخنان اخير مشايي و واكنش مراجع و علما به آن،اظهار داشت: از دفتر رئيس جمهور سخناني شنيده ميشود كه اصلا در شان رئيس جمهور نيست.

به گزارش خبرنگار افکار، وی در ادامه افزود: این موجود در دولت عین… است و باید فکری به حالش کرد.

این مداح مشهور همچنین به ذکر یک حکایت پرداخت و گفت: «یک روز یک فرد ضد اسلام به یکی از عاقد‌ها که در حال خواندن خطبه عقد بود گفت: با چهارتا کلمه مانند " انکحت " و زوجت " دو نفر به هم محرم می‌شوند؟ اینها همه حرف است و حرف هم که اثر ندارد!
فرد عاقد رو به آن شخص کرد و زبان به فحاشی باز کرد که ای ماد فلان! و خواهر فلان!
فرد ضد اسلام با عصبانیت به عاقد گفت که چرا فحش می‌دهی و این چه صحبت‌هایی است که می‌کنی؟
عاقد هم که رند بود گفت: این‌ها همه حرف است و حرف هم که اثر ندارد!!!»

مداح شب‌های مسجد ارک در ادامه با اشاره به این حکایت و سخنان مشایی تصریح کرد: حالا مشایی هم می‌گوید این‌ها همه حرف است و اثر ندارد من هم …
وی در پایان با هشداری به رئیس جمهور تاکید کرد: اگر پیرامون این شخص عمل مناسبی صورت نگیرد من خودم درستش می‌کنم!

/ب+