الیاس حضرتی، تلویحاً اخبار مربوط به سپردن تحریریه روزنامه در شرف رفع توقیف "اعتماد" را به محمد قوچانی تائید کرد.

به گزارش راهبردنیوز: الیاس حضرتی در مورد زمان رفع توقیف شدن روزنامه اعتماد گفت: قرار بود چندی پیش کار انتشار آن از سر گرفته شود اما دادستان یک ایراد کوچک گرفت که کار به تاخیر افتاد.

وی افزود: در حال حاضر پیگیر امور حقوقی روزنامه هستم تا مشکل برطرف شود ولی در کل باید بگویم که زمان زیادی این کار طول نخواهد کشید و تا قبل از عید اعتماد روی پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار خواهد گرفت.

مدیر مسوول روزنامه توقیف شده اعتماد منکر همکاری قوچانی با سری جدید این مطبوعه نشد و تصریح کرد: از اعلام جزئیات این همکاری خودداری می کنم چون شاید مجددا برای ما مشکلی بوجود آورد.

پیش از این راهبردنیوز نوشته بود شنیده ها حکایت از آن دارد که الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده " اعتماد " موفق به اخذ رای مثبت از دادگاه برای انتشار مجدد روزنامه خود شده است.

بنابر اخبار موثق رسیده، با توافق حاصله میان الیاس حضرتی مدیرمسئول و قوچانی، سردبیری این روزنامه به عهده محمد قوچانی گذاشته می شود و شاکله تحریریه روزنامه با تیم قوچانی خواهد بود و عنقریب این روزنامه در کیوسک مطبوعات توزیع می شود.

محمد قوچانی سردبیر وقت روزنامه توقیف شده " اعتماد ملی "، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، سال گذشته به اتهام نگارش بیانیه های مهدی کروبی با ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شد.