خراسان:
سرهنگ حسين بيدمشکي افزود: ماجراي ورود پليس آگاهي به پرونده اين تعاوني اعتبار از آن جا آغاز شد که چند نفر از شهروندان با مراجعه به اداره جرايم جعل و کلاهبرداري، ضمن اعلام شکايت از مسئولان اين تعاوني اظهار داشتند: از مدتي قبل حساب سپرده در اين تعاوني اعتبار افتتاح کرديم اما وقتي براي برداشت پول خودمان به موسسه رفتيم، مسئولان و کارکنان آن جا با عناوين واهي و بهانه هاي مختلف از پرداخت وجه طفره رفتند و تاکنون پول ما را نداده اند. وي خاطرنشان کرد: حتي يکي از شاکيان پرونده مدعي بود که من مبلغ ۱۸۰ ميليون تومان سپرده گذاري کرده ام اما از استرداد آن خودداري مي شود و يا فرد ديگري ادعا کرده است که من ۴۰ ميليون تومان در تعاوني اعتبار سپرده گذاري کردم اما پس از گذشت مدت طولاني و با مراجعات مکرر فقط توانستم ۳۵ ميليون تومان بگيرم و آن ها از پرداخت باقي مانده پول خودداري مي کنند.اين مقام انتظامي تصريح کرد: تحقيقات گسترده اي که طي چند رشته عمليات پليسي محسوس و غيرمحسوس در اين تعاوني انجام شد مشخص کرد که مبالغ سپرده گذاري از سوي شهروندان، در جاهاي ديگري به مصرف رسيده و از اين پول ها سوءاستفاده شده است. کارآگاه بيدمشکي با اشاره به اين که اسناد و مدارک موجود در موسسه تعاوني اعتبار ياد شده بررسي شده است، يادآور شد: پس از انجام تحقيقات لازم و با هماهنگي مقام قضايي ۶ نفر در اين رابطه دستگير و تحت بازجويي قرار گرفتند.وي در پاسخ به سوال خراسان که اتهام اين افراد تحت چه عنواني است، گفت: آن چه تاکنون مسلم شده فعاليت و اقدامات مجرمانه اي است که در اين موسسه انجام شده و از پول هاي کلان در قالب ديگري سوءاستفاده شده است اما واقعيت آن است که اين پرونده بسيار گسترده است و هر روز زواياي تازه اي از اقدامات مجرمانه نمايان مي شود.رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي افزود: چند روز قبل نيز فردي به افسر پرونده مراجعه و با تسليم شکوائيه اي ابراز داشت که من وام ۱۵ ميليون توماني از تعاوني اعتبار را به يک زوج جوان واگذار کردم و آن ها متعهد شدند که اقساط وام را بپردازند اما پس از مدتي متوجه شدم که آن ها اقساط را پرداخت نکرده اند و متواري مي باشند.سرهنگ حسين بيدمشکي اضافه کرد: کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداري نيز بررسي هاي خود را در اين باره آغاز کردند که در نهايت مشخص شد تمامي مدارک شناسايي و ضمانتي اين زوج جعلي بوده که به طرز بسيار ماهرانه اي جعل شده است، بنابراين کارآگاهان با هماهنگي مقام قضايي و انجام يک سري فعاليت هاي اطلاعاتي موفق شدند ۲ مرد و ۴ زن را دستگير کنند که ۲ نفر از آنان جاعل هستند و اقدام به جعل اسناد مي کردند و افراد ديگر نيز طعمه ها را به دام مي انداختند. وي گفت: در بازرسي از منازل متهمان تعداد زيادي اسناد جعلي کشف شده است که تحقيقات در اين باره هم چنان ادامه دارد.رئيس پليس آگاهي با بيان اين که کلاهبرداران به تمامي اخبار و اطلاعات روز آگاه هستند و به هنگام خام کردن طعمه خود از برخي اصطلاحات اقتصادي نيز استفاده مي کنند به شهروندان هشدار داد: بررسي هاي پرونده هاي کلاهبرداري نشان مي دهد که در اين گونه پرونده ها شهروندان اغفال مي شوند و کلاهبردار نيز با سوءاستفاده از فرصت به دست آمده و با جلب اطمينان طعمه خود اقدام به کلاهبرداري مي کند. بنابراين شهروندان در مواجهه با اين گونه افراد بايد هوشيار باشند و قبل از دادن هر گونه وجهي حتما تحقيقات لازم را انجام دهند و در صورت لزوم با پليس مشورت کنند.