افكار نيوز - رسالت نوشت: سايت حامي موسوي در خارج از کشور به علت نداشتن مخاطب و مشکلات مالي در آستانه تعطيلي قرار گرفته است.
شنیده های موثق حاکی است سایت جرس که با کمک عناصر بدسابقه و ورشکسته ای چون مهاجرانی، کدیور، سازگارا و بازرگان و با هدف مبارزه با جمهوری اسلامی راه اندازی شده است با وضعیت بدی از نظر مالی و فقدان مخاطب روبرو شده و این سایت ضد انقلاب را در آستانه تعطیلی قرار داده است. مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات که در پی حکم جلب صادره از سوی یکی از همسرانش مجبور به اقامت اجباری در انگلیس و همکاری با این سایت شده بود در مطلبی گفته است به خاطر همکاری با این سایت از درس، تدریس و مباحثفکری عقب افتاده ام و دیگر امکان همکاری ندارم.
سایت گویا نیوز چند روز قبل آماری از بینندگان سایت های جنبش فتنه را منتشر و اعلام کرد سایت جرس که مهمترین رسانه جنبش سبز است روزانه حداکثر۱۲۰۰ نفر بازدید کننده دارد و به همین خاطر حامیان مالی خود را در خارج از دست داده است.

/ب.