به گزارش افکارنیوز، کیهان نوشت: یکی از کسانی که به دهها فقره از فریب کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنان متهم است و از سوی قربانیان شناسایی شده است «جیمی سویل» از مشهورترین چهره های بی بی سی است که سال گذشته در سن ۸۴ سالگی درگذشته است.
رسوایی اخیر شبکه انگلیس و تعداد زیاد کودکان قربانی شده در این جنایت، نگرانی گسترده ای را در میان مردم انگلیس و مخصوصا اهالی لندن در پی داشته است.

والدین تعدادی از کودکان قربانی با اجتماع در مقابل دفتر بی بی سی در لندن خواستار استعفای مدیرکل این شبکه و بازداشت عوامل این جنایت شدند. در این اجتماع پدر یکی از کودکان قربانی با فریاد خطاب به دولت انگلیس گفت؛ باید این ف… خانه را تعطیل کرده و به اماکنی که رسما برای اینگونه مراکز درنظر گرفته شده منتقل کنید.

گفتني است سال گذشته نيز صادق صبا، از كاركنان باسابقه بي بي سي فارسي به چند فقره تجاوز به عنف به زناني كه در اين شبكه به كار گرفته شده و يا درخواست كار در اين شبكه را داشتند، متهم شده بود كه گفته مي شود با دخالت سرويس اطلاعاتي انگليس و پرداخت جريمه و جلب رضايت شاكيان اين پرونده به طور موقت بسته شده است. توضيح آن كه قربانيان بي بي سي فارسي، زنان و دختران ايراني پناهنده بودند كه رضايت برخي از آنان با تهديد به لغو پناهندگي و اخراج از انگليس به دست آمده بود.