قاضی سراج در بازدید از غرفه افکار نیوزگفت: در صورتی که حکم متهمان بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی در دیوان عالی تایید شود، پرونده به سرعت به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

وی در مورد ادامه کار پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: رسیدگی به بخش دوم پرونده آغاز شده اما این رسیدگی به صورت تک‌نفره خواهد بود.
قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی در پاسخ به این سوال که چقدر روندهای اقتصادی کشور در بروز این تخلف نقش داشتند افزود: نکته اساسی که وجود دارد این است که این افراد متخلف به دنبال زیادهخواهی بوده و اشکال در روندها نباید انگیزهای برای تخلف باشد. اگر کسی تخلف کرد باید هزینه آن را بپردازد.