افكار نيوز - اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيسجمهور در حكمي اعضاي شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري را منصوب كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حکمی اعضای شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد.

متن کامل این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
عباس امیری فر
محمدعلی زهره‌ای
محمدحسن صالحی مرام
احمدرضا انصاری
علی جعفری
حسن عسگری راد
علی مهدی

سلام علیکم
احتراماً، براساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند «ی» ماده «۱۰۴» قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۷۷. ت ۳۳۳۲۴. ه مورخ ۱۳۸۵.۹. ۱۸ هیئت وزیران به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان «عضوشورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی‌های موجود در جهت ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) و در ‌راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.
اسفندیار رحیم مشایی

/ب.