به گزارش افکارنیوزبه نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، نفرات شرکت کننده از واحدهای تخصصی موشکی ساحل به دریای سپاه پاسداران در قالب ۴ گردان رزمی و به مدت سه روز ضمن تمرین وضعیت و زندگی در شرایط اردویی، با به نمایش گذاشتن توان رزم، میزان آمادگی های عملیاتی خود را در وضعیت های جنگی مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند.

سردار زارع فرمانده مجموعه موشکی عاصف نیروی دریایی سپاه در حاشیه برپایی این اردو گفت: با توجه به مأموریت مجموعه موشکی ساحل به دریای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آماده سازی و اجرای عملیات موشکی و همچنین نگه‌داری و تمرینات تخصصی، اردوی خود را با هدف تداعی شدن یک وضعیت جنگی و اردویی بر پا کردیم.

وی افزود: علاوه بر اهدافی که در سطح تخصصی به دنبال آن بودیم، ارزیابی توان رزم در بعد آمادگی‌های انفرادی و توجه به آموزش‌هایی که در طول سال به این نیروها داده می‌شود، بخش دیگری از برنامه های اردوی صحرایی بود.

زارع تصریح کرد: کسب تجربه زندگی واحدهای تخصصی در شرایط سخت به همراه انتقال تجربیات گذشته کمک می‌کند تا در مرحله اصلی کارمان موفق‌تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت عملکرد یگانهای ساحل به دریا، آشنایی با تاکتیکهای جابجایی، واکنش سریع و اصول رزمی و دفاعی در خشکی نیز بخشی از قابلیتهایی است که باید در تمرینات و فاز اجرایی مورد ارزیابی قرار میگرفت.